Autonómne vozidlá sa musia spoľahnúť aj na pneumatiky
Autonómne vozidlá sa musia spoľahnúť aj na pneumatiky

Už dnes sa po cestách pohybujú špičkové vozidlá, ktoré sú čiastočne autonómne. A zdá sa, že tento trend bude rýchlo napredovať. Okrem elektronických zariadení sa musia autonómne vozidlá spoľahnúť aj na pneumatiky. Vysoké nároky na bezpečnosť sú výzvou pre všetky segmenty automobilového priemyslu s dôrazom práve na pneumatiky. Ako by mala vyzerať symbióza medzi autonómnymi vozidlami a pneumatikami?

Konštrukcia pneumatík pre autonómne vozidlá

S autonómnymi vozidlami je kladený dôraz na optimalizáciu každého aspektu automobilu vrátane pneumatík. Konštrukcia pneumatík musí byť navrhnutá s ohľadom na špecifiká autonómnych vozidiel, ktoré môžu mať odlišnú hmotnosť, rozloženie hmotnosti a charakteristiku jazdy. Flexibilita pneumatík v reakcii na dynamiku jazdy a podmienky ciest je kritická pre bezpečné a plynulé fungovanie autonómnych vozidiel.

S autonómnymi vozidlami sa zdvíha latka bezpečnosti. Letné i zimné pneumatiky sú prvým spojovacím článkom medzi vozidlom a cestou, ich bezchybná konštrukcia je nevyhnutná pre správne fungovanie technológie autonómnych vozidiel. Senzory integrované do pneumatík môžu poskytovať systémom na palubnej doske dôležité informácie o stave ciest a poveternostných podmienkach, čo zvyšuje bezpečnosť na cestách.

Spoľahlivosť pneumatík a autonómna technológia

Spoľahlivosť je kľúčovým faktorom pri integrovaní autonómnych systémov do vozidiel. Pneumatiky musia byť navrhnuté tak, aby odolávali opakovaným zaťaženiam spojených s vyššou váhou autonómnych vozidiel. Nové technológie výroby a materiálov sa využívajú na zvýšenie odolnosti a minimalizáciu rizika porúch. Najlacnejšie pneumatiky sú minulosťou a budúcnosť patrí odolným, bezpečným pneumatikám.

Autonómne vozidlá sú vybavené senzormi a kamerami, ktoré im umožňujú sledovať okolie. Pneumatiky musia byť odolné voči nečistotám na ceste, ako sú napríklad voda, blato alebo sneh, ktoré by mohli ovplyvniť ich výkon a schopnosť udržať správny kontakt s povrchom. Pneumatiky pre autonómne vozidlá musia byť preto rovnako inteligentné ako vozidlo samotné. Rôzne senzory priamo vo vnútri pneumatík eliminujú všetky riziká spojené s nepredvídateľnými situáciami na cestách. Inovatívne pneumatiky budú tiež rovnako dizajnovo dokonalé ako hliníkové disky.

Revolučné autonómne vozidlá a revolučné pneumatiky

Autonómne vozidlá predstavujú revolúciu v doprave. Bezpečnosť, spoľahlivosť a odolnosť pneumatík sú kritickými faktormi, ktoré ovplyvňujú celkový výkon a úspech autonómnych vozidiel. Budúcnosť cestovania autonómnymi vozidlami nepochybne závisí od vlastností pneumatík, ktoré musia:

  • Monitorovať: Senzory integrované do pneumatík sledujú tlak vzduchu a teplotu. Toto monitorovanie je kritické pre bezpečnosť a efektívnosť, pretože nedostatočný tlak môže viesť k zvýšenému opotrebeniu pneumatík a nižšej energetickej efektívnosti. Vďaka senzorom môžu inteligentné pneumatiky vysielať vodičovi alebo systému riadenia vozidla včasné upozornenia na možné problémy, ako sú podozrivé úniky vzduchu, poruchy alebo iné riziká.
  • Komunikovať: Senzory v inteligentných pneumatikách komunikujú bezdrôtovo s informačným systémom vozidla. Týmto spôsobom môžu poskytovať vodičovi alebo systému autonómneho riadenia aktuálne informácie o stave pneumatík.
  • Detegovať: Senzory v pneumatikách musia analyzovať opotrebenie pneumatík a detegovať atypické situácie v jazdných podmienkach – nerovnosti ciest, diery alebo iné nebezpečenstvá.
  • Adaptovať sa: Inteligentné pneumatiky by mali mať schopnosť adaptovať svoje vlastnosti v reálnom čase v závislosti od aktuálnych podmienok ciest a jazdných potrieb vozidla. To zahŕňa prispôsobenie tlaku vzduchu alebo dezénu pneumatík.

Autor: Gabriela Kudláčová – senior copywriter