V tejto dobe existuje veľké množstvo ľudí, ktorí musia musia navštevovať psychológov a psychiatrov, kvôli toxickému správaniu ich vlastných rodičov. mladí dospelí riešia ťažké traumy, ktoré im spôsobili osoby, ktoré im mali byť najbližšie. Mnoho deti, je žiaľ týraných a prežívajú hrôzu, už len pri pomyslení na to, že by sa mali stretnúť so svojimi rodičmi. títo ľudia ktorí si prešli v detstve traumami, si musia dávať pozor, aby tieto svoje obrovské bolesti duše neprenášali ďalej na svoje deti.

Toxická mama alebo otec, nie je totiž pre deti bezpečným prístavom ,kde sa môžu vyrozprávať vyplakať alebo zveriť so svojimi problémami ktoré prežívajú s rovesníkmi alebo sami v sebe. Častokrát nezohľadňujú potreby svojich detí ,ale tie svoje si napĺňajú ich prostredníctvom. a dávajú im veľkú zodpovednosť za to, ako sa cítia a neberú ohľad, že dieťa nedokáže stráviť, priať a ani pomôcť svojmu rodičovi riešiť jeho psychické problémy. Niekedy dospelé dieťa, nedokáže akceptovať to, že vzťahy s rodičmi sú pre jeho psychiku doslovne jedovaté. Deje sa to najmä vtedy, ak sa rodičmi stávajú osoby ,ktoré sú nezrelé, pre nie sú pripravené na úlohu byť rodičmi, a na svoje deti prenášajú svoje nezvládnuté emócie, stresy a traumy, ktoré oni sami zažili v detstve. Ak niekto nedostane lásku v detstve, nedokáže ju väčšinou ani dávať.

1 .spôsob- každý rozhovor z toxickými rodičmi vedie k neustálym pocitom viny alebo rozčleneniu

najčastejšie prídeme na to, v našom vzťahu s matkou alebo otcom prípadne obidvoma niečo nefunguje, ak sa po rozhovore alebo stretnutí s nimi cítime mizerne, sú v nás negatívne emócie máme strach a pociťujeme neustále pocit viny alebo to dokonca môže vyvolať psychicky  atak/ Úzkosť alebo depresívny stav. Len malé percento ľudí má so svojimi rodičmi vzťah, ktorý je naplnený láskou porozumením a že sa v spoločnosti svojich rodičov cítia veľmi dobre. Častokrát sa mladí ľudia hanbia, že oproti iným, s ktorými sa porovnávajú majú hrozné vzťahy. To sa niekedy stáva , že sa spoznajú a skamarátia s ľuďmi, ktorí majú vo svojej rodine úžasné vzťahy plné lásky a porozumenia, niekedy sa prichytia pri tom, že im tieto úžasné vzťahy závidia.

  1. spôsob- Využívanie manipulácie a emocionálneho vydierania, ak nespravíte to po vás chcú

– Pri každom rozhovore alebo stretnutí takéto osoby sa snažia manipulovať citovo vydierať alebo nejakým iným spôsobom vás doslovne donútiť ku konaniu, ktoré sami nechcete, A ak nespravíte po vôli tak je schopná vyrobiť vám scénu, obviňovať vás pred vašimi vlastnými deťmi, ako neľúbite ich a ako neľúbite babičku, keď ona je taká osamelá, hoci hej manžel stále žije. Jej správanie vo vás vyvoláva stres, úzkosť a dokonca aj depresiu z obviňovania, nedokážete splniť jednoduchú prosbu ktorú na vás má, a že ona si odtrhla od úst keď ste boli mali, dávala vám len to najlepšie veľa pre vás obetovala, tvári sa že jej potreby sú prednejšie pred tými vašimi. nie je možný normálny rozhovor ako medzi dvoma dospelými ľuďmi, ale skôr vám to príde ako by 100 sa hádali s rozmaznaným pubertiakom na oko v dospelom tele. Vaši rodičia, respektíve matka alebo otec, nikdy psychicky nedozreli aj napriek tomu že majú po šesťdesiatke a odmietajú prevziať zodpovednosť za vlastné činy. nedovolia určiť si hranice a priority, ktoré prináša nový typ vzťahu medzi dospelým dieťaťom a jeho už vekovo starším rodičom. je síce potrebné zachovávať úctu voči starším ,ale nie na úkor svojho zdravia či už fyzického alebo psychického. dospelé deti sa často musia ospravedlňovať, dokonca ani niekedy nevedia za čo, aby sa ich rodičia s nimi vôbec rozprávali.

 

 

 

  1. spôsob- Neschopnosť prijať fakt, že vaše malé deti, už nie sú malé, ale dospelí ľudia

takto nezrelé osobnosti, aj keď žiaľ často v pozícii rodičov, nedokážu prijať fakt, že ich deti sú samostatné dospelé osoby, častokrát už s vlastnou rodinou, prípadne s iným povolaním a neustále sa ich snažia kontrolovať, miešať sa im do výchovy, prípade sa snažiť poukázať na to ,že ich rozhodnutie nie je správne, a že najlepšie by im boli o pri mamičke a oteckovi. Ak sa dieťa v dospelosti rozhodne ísť cestou zasväteného života- kňazstva alebo rehole, veľmi často sa stáva, že takto nezrelí rodičia začnú nadávať na Cirkev ,že im ukradla ich deti, a že sa majú okamžite vrátiť lebo to nie je pre nich. Prípadne ich vydierajú, najmä v prípade že sú jedináčikovia, že kto zachová rod, keď sa ich deti stanú kňazmi alebo rehoľnými osobami, že ich rodina vymrie. Ak je v rodine viacero súrodencov často rodičia navodzujú s jedným z nich taký rozhovor, Že ostatní jeho bratia alebo sestry sú neschopní sú babráci, neschopní sa postarať sami o seba alebo ich jednoducho účelovo zhodiť alebo ponížiť pred jedným z nich. niekedy dokonca aj keď sú všetky deti spolu, tak rodičia na vode takú atmosféru, že sa súrodenci medzi sebou začnú nenávidieť, porovnávať alebo sa dokonca jeden na druhého urazia. Niekedy ich dokonca aj poštvú proti sebe, len aby spolu nevychádzali ,nemali sa radi ale jednotlivo napĺňali iba potreby svojich rodičov.

Tento typ rozhovoru keď rodič ohovára je jedno dieťa pred druhým dieťaťom, dokonca sa uchýli osočovaniu alebo klebetám prípadne ponižuje priateľku alebo priateľa, ktorého/ ktorú si jedno z detí vybralo. Ak sa nakoniec stane, že dáte nechtiac matke za pravdu, že priateľka vášho brata je nezodpovedná, prípadne že si vymyslí na ňu nejaké negatívum ( neveru, že ju videla s niekým iným, ako je jej syn, prípadne že si našla zamestnanie ako prostitútka) takto matka alebo otec zneužije, že pri najbližšej príležitosti, vášmu bratovi( svojmu synovi) povie, ako nelichotivo sa vyjadrovala jeho sestra o jeho priateľke, a že počula z dôveryhodného zdroja, že mu bola neverná, stretávala sa s cudzím mužom prípadne že postáva na chodníku a robí prostitútku. Samozrejme ,že to brata so sestrou proti sebe poštve, ak sa nakoniec zistí, že jeho priateľka mu nebola neverná, dokonca ten cudzí muž s ktorým ju niekto videl je jej kolega z práce, s ktorým len kamarátsky stretla na káve, a to že čakala na kraji chodníka neznamená jednoznačne že je prostitútka. oheň sváru je na streche, a všetko toto spustí psychicky nezrelá osoba, teda nejakým spôsobom závidí alebo nedopraje svojim deťom nájsť si stabilného partnera len ,aby ju neopustili.

4 .spôsob- neustála kritika na čokoľvek ,čo urobíte alebo neurobíte

–  rodičia, ktorí sú neistí sami sebou, sa neustále snažia si zdvihnúť svoje sebavedomie tým, že ponížia svoje dieťa niekedy dokonca aj na verejnosti, prípadne pred ich životným partnerom alebo ich deťmi. Neustále zvádzajú hádky o tom, čo ste urobili alebo neurobili, prípadne vás neustále kritizujú za chyby, ktorých ste sa dopustili ako deti alebo mladiství a neustále vám ich pripomínajú, že ste sa z nich nepoučili, že ste stále rovnakí a jednoducho takíto rodičia ofrflú všetko ,dokonca aj to čo je dobré, len aby si oni pohladkali svoje vlastné ego a boli na koni.

Pritom sú s tým úbohí a trápni, že sa snažia zvýšiť svoje vlastné sebavedomie a postavenie v rodine na úkor neúmernej kritiky, poníženia alebo posmechu svojmu dospelému dieťaťu. Častujú ho nadávkami, ktoré si ani nezaslúži a dávno nie sú pravdou ,hoci  niekedy v minulosti urobili zopár vylomenín alebo chýb, ktoré prislúchali ich veku alebo neschopnosti sa správne rozhodnúť prípadne celkové nezrelosti psychiky ich vtedajšie osobnosti. Napriek tomu, že majú stabilného partnera, dokonca aj rodinu budú svoju nevestu alebo zaťa ponižovať alebo ho psychicky týrať pred očami ich dospelého dieťaťa.  poukazovať na to, akí sú neschopní, nedokážu zabezpečiť svoju rodinu, že sú príživníci štátu darmožráči ,ktorí iba naťahujú ruku( vtedy ak sa vyskytne situácia, že sú momentálne nezamestnaní a potrebujú od svojej rodiny napríklad finančnú podporu).

  1. spôsob- boj o vašu lásku, dokonca aj s vaším otcom, alebo vašou novou rodinou

– rodičia, ktorí sú toxickí neustále vyžadujú potvrdzovanie že sú milovaní AV bezpečí, neustále vynútené prejavy náklonnosti, robiť svojim rodičom neustále po vôli, potešovať ich a všetko robí tak ako si oni prajú len aby boli šťastní. dospelé deti sa ocitnú v dileme či chcú vidieť rodičov šťastných alebo naplnia potreby svoje a svojich detí vedie to k vnútornej rozpoltenosti a doslovne neschopnosti venovať svojim rodičom úprimnú a nefalšovanú lásku. vzhľadom na to že si ju rodičia vynucujú, tak ich deti im ju odmietnu dať, prípadne ich prestanú navštevovať a celkovo hrozí odcudzenie, najmä vtedy ak sa hrajú na obete, že ich celý život iba trápili sme ako deti že sme neboli vďační a že to čo investovala do našej výchovy starostlivosti vzdelania alebo hračiek sa jej jednoducho nevrátilo späť. niekedy sa dokonca stáva že rodičia sú natoľko toxický, že svoje deti zaplavujú svojimi negatívnymi emóciami a prenášajú nane svoj nudný život.

  1. spôsob- Vaše problémy ich nezaujímajú, dávajú prednosť hovoriť o svojich vlastných problémoch alebo radostiach

mnohým mladým ľuďom chýbala v detstve pozornosť rodičov, no pre ich nezrelosť neboli schopní túto nevyhnutnosť pre zdravý psychický rozvoj mladého človeka nám poskytnúť alebo zabezpečiť. Ak sú rodičia toxickí alebo nezrelí nedokážeme si v detstve získať pocit dôležitosti a sebavedomia a táto neschopnosť, cítiť sa v spoločnosti rovnocenný s ostatnými vedie k pocitu menejcennosti a neschopnosti sa presadiť v spoločnosti alebo presadiť vlastné názory, myšlienky alebo predstavy o rodine a práci. Takíto jedinci sa vôbec nezaujímajú o to čím žijeme, nepočúvajú so záujmom, nič nevedia o našom povolaní alebo práci, nerešpektujú naše rozhodnutia vo výchove a vzdelávaní našich detí prípadne častokrát podkopávajú autoritu rodičov pred deťmi. Takáto matka alebo otec stavajú do stredu záujmu vždy seba, takže takmer neexistuje možnosť, pozdieľať sa so svojimi problémami pocitmi alebo aj radosťami, nakoľko ich viacej zaujíma počet televíznych programov na ich novej televízii, než to aké skvelé úspechy dosiahli ich vnúčatá. Nijakú snahu nedokážu oceniť a nič im nie je, dosť dobré.

  1. spôsob- Máte vy ako dospelé dieťa vyriešiť všetky jej problémy, ktoré si ona nesie celý život

toxická matka alebo otec vzhľadom na svoju nezrelosť byť rodičmi, nedokážu a nie sú schopní riešiť svoje dospelé problémy a jednoducho sa neustále snažia aby to vyriešil niekto za nich, aby za svoje prípadné rozhodnutia nemuseli niesť zodpovednosť, a aby nepríjemnosti ktoré vznikli ich nezodpovedným rozhodnutím niesol na pleciach niekto druhý, najčastejšie ich dospelé dieťa.  Jedinec, ktorý nie je schopný postaviť sa čelom k svojim problémom alebo ich psychicky zvládnuť, Nedokáže mať ani zrelé a zdravé vzťahy. sú síce niektoré typy problémov, najmä zdravotné prípadne psychické, ktoré ani zrelý dospelý jedinec nedokáže vyriešiť sám, ako je napríklad  nástup demencie alebo Alzheimerovej choroby, že už daný jedinec si nedokáže ani len spomenúť ako sa volá alebo kde je. V tomto prípade zodpovednosť za takéhoto rodičia preberá buď dospelá dieťa prípadne ak toho nie je schopné, alebo to nie je v jeho fyzických psychických možnostiach, je potrebné vyhľadať odbornú, psychiatrickú alebo sociálnu prípadne ústavnú pomoc, Alebo zabezpečiť v domácom prostredí dlhodobo opatrovateľku.

Ako sa zachovať k toxickým rodičom

– Musíte si uvedomiť že aby ste sa pozbierali z toxického a nezdravého detstva nepotrebujete zmeniť svoju matku alebo otca

– Vaše rany sa nevyliečia, ani keď svojich toxických rodičov odtrhnete zo svojho života

– Musíte si uvedomiť, že nie ste tými, o vás hovorili vaši rodičia

– neprijímajte do svojho srdca nezdravú kritiku, obviňovanie z nich vďačnosti nelásky a neochoty pomôcť

– nie ste Boh, aby ste zo všetkých problémov starosti boli schopní zachrániť svojich rodičov- môžete im ponúknuť pomoc, vyhľadanie odborníka, manželskú alebo psychologickú poradňu, ale vy nie ste zodpovedný za ich život

– Vytvorte si a postavte si hranice, ktoré vám umožnia s rodičmi normálne fungovať, ďalej aspoň tak ako sa dá, nechoďte nikdy proti sebe neprekračujte svoje nastavené hranice, ale robte iba to čo vám neubližuje

– za žiadnych okolností nie ste zodpovední za niečie šťastie, Dokonca ani za šťastie svojich rodičov, vtedy keď ste sa rozhodli ináč ako si oni priali a keď sa nenaplnili si ich očakávania.

– akékoľvek negatívne emócie ako hnev alebo nenávisť ubližuje predovšetkým vám samým, a nie rodičom ako ste si mysleli.

Vychádzať z toxickými ľuďmi,  je extrémne náročné , niekedy je lepšie si voči nim vybudovať isté hranice a tie neprekračovať. v prípade rodičov, ktorí sú psychicky ne zrelými osobnosťami a teda toxickými je to ešte stonásobne náročnejšie vzhľadom na väzby, ktoré vás viažu voči nim.

Bc. Ľubica Bombalová