Dospievanie je obdobie, ktoré je veľmi náročné, nie len po fyzickej, ale aj po psychickej stránke. Telo mladého človeka sa prudko vyvíja všetko sa mení, telo sa predlžuje a postupne dozrieva a mení sa na dospelé telo muža alebo ženy. Deti sa pomaly menia na mladých ľudí, presadzujú svoje názory a viac ich zaujíma to čo povie partia alebo ich chlapec alebo dievča. Ak sa od detstva nebuduje dôvera, ťažko sa vybuduje, keď už bude dieťa v puberte. Každý aj mladý človek potrebuje niekoho, s kým sa o takýchto chúlostivých a intímnych témach môže porozprávať, a ten človek ho nevysmeje. V minulosti aj teraz boli otázky ohľadom intimity a sexu obzvlášť tabuizované i bolo neslušné o nich rozprávať nahlas. Často krát rodičia hádzali zodpovednosť za sexuálnu výchovu na školu, psychológov a iných ľudí namiesto toho aby sa so svojimi deťmi rozprávali oni.

Na otázky ohľadom intimity a sexu je potrebné odpovedať pravdivo ,jednoducho ,primerane veku a iba na to na čo sa dieťa pýta. Okolo 4- 5 rokov sa deti začínajú sa viacej zaujímať o svoje telo a objavujú ho. Ak máme deti rozličného pohlavia často ich bude zaujímať prečo má chlapček medzi nožičkami niečo iné ako dievčatko.

Mnohé otázky sú aj pre samotných tínedžerov ťažké ,sa opýtať jednoducho sa hanbia za to ,že niečo nevedia a je to pre nich nové. U malých dievčat začne byť prvým takým znakom dospievania- menštruácia je potrebné ju poučiť skôr ako k tomu príde. V minulosti sa stávalo že dievčatá boli vystrašené ,prečo zrazu majú krv na nohavičkách ,keď doteraz to nikdy nemali. Rovnako ako chlapci, keď sa im zrazu zmenil hlas a začali mutovať začali mať polúciu, rásť ochlpenie na intímnych partiách, dievčatám sa zväčšovať prsia a celkovo sa zmení ich postava z dievčatka na mladú ženu, a z chlapca na mladého muža. Už deti v škôlke sa zaujímajú o to ako prišli na svet , nie je dobré im v tejto otázke klamať. Je lepšie ak sa takéto intímne záležitosti dozvedia od svojich rodičov, ktorým veria dôverujú než od niekoho cudzieho v škôlke alebo v škole alebo od kamarátov. informácie o sexualite a intimite treba dávkovať postu

5 tipov ako o tejto téme hovoriť

Určite sa počas takejto náročnej a intímnej téme nevyhneme prevracaniu očami trpiteľský vzdychom či útrpným povzdychom. Jednoducho s nimi mlátia hormóny a niekedy sa nedokážu ovládať prípadne zvládať svoje emócie hrozia návaly hnevu poprípade výbuch plaču/ smiechu alebo demonštratívne mu odchodu z miestnosti.

  1. na prvú debatu určite nečakajme až do obdobie dospievania

Téma sexu a dospievania je dobré začínať už ,keď sa naše deti začnú na túto tému pýtať. Množstvo informácií je potrebné dávkovať a odpovedať pravdivo a primerane veku. Množstvo informácií je potrebné prispôsobiť, či sa o tému zaujíma malé dieťa/ žiak na 1 stupni základnej školy/ žiak na 2 stupni alebo stredoškolák. Odpovedajte len na to načo sa pýtajú. v prípade potreby si viete pomôcť nejakou knihou lebo internetom. Zo začiatku sa isto nevyhnete pocitu trápnosti červenaniu sa alebo takej hanbe alebo studu. všetko je o vzájomnej dôvere snažte sa ju nikdy nesklamať. ak prekonáme ostych a neistotu alebo hanbu pravdivo odpovieme keď sa pýtajú aj úplne malé deti prinesie to ovocie v podobe dôvery a pribúdajúcim vekom budú mať aj v budúcnosti odvahu sa spýtať aj na veľmi odvážne otázky : napríklad kedy 1 sex,? čo je porno?  je masturbácia zdravá ?ako sa chrániť pred tým ,aby som nebola v 15 tehotná ?čo je antikoncepcia a podobne.

  1. so svojimi deťmi komunikujte priamo, zrozumiteľne ,primerane veku a najmä pravdivo

Neprenášajme našu zodpovednosť ,nás rodičov ,na kohokoľvek iného, školu, cirkev, vrstovníkov. Buďme úprimní a nebojme sa odpovedať pravdivo/ zrozumiteľne/ priamo a primerane veku. my sme ich v akomkoľvek veku za otázku  vyhrešili, že je to neslušné sa niečo také pýtať že čo čo ich to napadlo a že im proste nie odpoviete. Ak sa vaše deti dozvedia o intímnej zóne a  skúsenostiach so sexom od iných, ako od vás stratia voči vám skoro úplne dôveru. nebojíme sa chvíľkového pocitu trápnosti takej neistoty prípadne červenania sa sme na tom rovnako ako deti ktoré sa pýtajú

  1. rozdelenie tém intimity zvlášť dievčatá zvlášť chlapci a niektoré otázky riešiť spolu obidve pohlavia

V živote dievčat sa dejú rôzne zmeny medzi 11 a 12 rokom príchodom prvá menštruácie je to vlastne významný medzník v živote ženy ,nakoľko sa dievčatka stáva ženou, od tejto chvíle, ak by mala sex môže otehotnieť. Dôležité je týmto mladým dievčatám vysvetliť, prípadne aj názorne ukázať vkladanie  vložiek nohavičiek, prípadne zavádzanie tampónov ak sú staršie, 1 návšteva gynekológa, rast pŕs ,ochlpenia na intímnych partiách/ pod pazuchami, starostlivosť o telo i o psychiku.

V živote chlapcov sa tiež dejú rôzne zmeny približne v rovnakom veku ako u dievčat hoci chalani dozrievajú pomalšie významným medzníkom je 1 polúcia menenie hlasu – mutovanie / 1 holenie fúzov a brady, rovnako aj u nich rast ochlpenia na hrudi na intímnych partiách po pazuchami, rovnako starostlivosť o telo a psychiku.

Ak je viacero súrodencov opačného pohlavia je dôležité im vysvetliť rozdiely medzi dospievaním chlapcov a dievčat zmeny, ktorými si jednotlivé pohlavia prechádzajú, rovnako učiť trpezlivosti pokore a rešpektu zachovávať súkromie a podobne.

 

Rodičia majú občas tendenciu zahlcovať deti informáciami ,len aby to vedeli no niekedy ešte nie sú na to dostatočne zrelé, v prípade dozvedia sa veci ,na ktoré neboli pripravené, im to do istej miery môže spôsobiť šok, že sa prestanú pýtať. dôležitá je diskusia a nie poníženie výsmech prípadne neodpovedanie na otázku. ak nevieme odpovedať alebo sa nám zdá že otázka je nevhodná pre túto vekovú kategóriu je dôležité im citlivo oznámiť, že na otázku im odpoviete vtedy ,keď si nejakú informáciu vyhľadáte napríklad na internete poviete im, že tú odpoveď dostanú neskôr, ale že im isto odpoviete. Spätná väzba od tínedžera je dôležitým meradlom poznania a záujmu o danú tému a ich pohľad na vec

  1. buďme dobrým príkladom pre naše deti

Dobrým príkladom vedieme deti a dospievajúcich vzájomnej úcte a porozumeniu. Vytvárame skutočnú lásku i pochopenie. vyhýbajme sa zlu a zlému príkladu, aby sa z nás nestal odstrašujúci príklad. Neukazujeme navonok priveľmi našu intimitu, ktorú máme ako manželia, lebo to nie je vhodné pre detské oči. Ak sa dostanú do problémov porna alebo masturbácie je na nás ako túto novodobú závislosť zvládnu, či my ako rodičia budeme stáť pri našich deťoch. Vždy, keď zistili že robia zle, mohli sa aj hanbiť prípadne skrývať. Rodičia nie sú na to ,aby svoje deti odsudzovali alebo posudzovali prípadne s niekým porovnávali ,ale prejavme im súcit úctu a porozumenie k ich poklesku.

Dospievanie a vstup do dospelosti je veľmi náročným procesom a je potrebné sa na neho dobre pripraviť. zvládnuť obdobie puberty je rovnako náročné pre rodičov aj dospievajúcich. Ak od plienok vybudujeme dôveru nebudú sa nám naše deti báť čokoľvek povedať, nech by to čo vyparatili bolo aj tým najhorším čo sa mohlo stať, navždy zostávajú naše deti.

Bc. Ľubica Bombalová