Eseročky-  Prečo je táto forma podnikania najobľúbenejšia?
Eseročky-  Prečo je táto forma podnikania najobľúbenejšia?

Na Slovensku je zakladanie spoločností s ručením obmedzeným, známych aj ako s.r.o., najčastejšou voľbou pre mnohých podnikateľov. Táto forma podnikania ponúka niekoľko výhod, ktoré ju robia atraktívnou pre začínajúcich podnikateľov. Z akých dôvodov je podnikanie formu s.r.o. populárne?

Eseročky chránia osobný majetok

Keď sa rozhodnete pre založenie s.r.o., nemusíte sa báť o osobný majetok. Jednou z hlavných výhod s.r.o. je ochrana osobného majetku zakladateľov. To znamená, že v prípade finančných problémov spoločnosti je majetok konateľov a spoločníkov chránený. Samozrejme, že len vtedy, ak nedošlo k porušeniu zákona alebo porušeniu povinností zo strany vlastníka eseročky.

Možnosti účtovania a odvodových povinností

Založenie s.r.o. je síce o niečo zložitejšie, ale následná administratíva už nie. Ak sa chcete založenie vyhnúť, možnosťou je kúpa už založenej ready made s.r.o.. Ako eseročka musíte viesť podvojné účtovníctvo. To vám umožní výhodnejšie nastaviť daňové a odvodové povinnosti. Odvody budete platiť podľa spôsobu odmeňovania spoločníkov a konateľov. S.r.o. umožňujú zakladateľom zdieľať zisky a riziká z podnikania. Táto výhoda je zvlášť príťažlivá pre tých, ktorí podnikajú so skupinou ľudí.

Dôveryhodnosť na nezaplatenie

S.r.o. majú v očiach obchodných partnerov vyššiu mieru dôveryhodnosti a stability. Táto forma podnikania dáva klientom, dodávateľom a investorom väčšiu istotu, že spoločnosť má pevný právny základ. Ako majiteľ eseročky rýchlejšie nájdete obchodných partnerov.

Ako je to so živnosťou – oplatí sa?

Napriek tomu, že aj živnosť sa teší veľkej priazni začínajúcich podnikateľov, nesie podnikanie ako živnostník značné riziká a nevýhody. Živnosť sa však oplatí drobným remeselníkom a ľuďom, ktorí podnikajú s vlastným know how. Je lepšou možnosťou, ak neplánujete vyššie zisky. Pre niekoho je výhodou, že živnostník môže viesť jednoduché účtovníctvo, ktoré si dokáže spravovať sám. V prípade problémov s podnikaním, môžete načas živnosť prerušiť.

Pozor na to, že ak vaša živnosť čelí dlhom, je váš osobný majetok zahrnutý vo vyrovnaní voči veriteľom. Ak sa rozhodnete počas živnosti niekoho zamestnať, administratíva ohľadom zamestnanca je oveľa zložitejšia ako u eseročky. Ako živnostník nemôžete do podnikania zapojiť iné osoby. Nevýhodou sú odvody do sociálnej poisťovne, ktoré každým rokom rastú.