Agresivita je prejav správania sa ktoré môže byť na pohľad buď hmatateľne viditeľné alebo to môže byť skryté, jemnejšie, klamlivé alebo zahŕňať istý stupeň manipulácie.

Otvorená agresivita

ide o typ agresivity alebo správania sa agresora kedy je správanie sa agresora priame alebo hmatateľné teda evidentné. Nemožno si to s ničím pomýliť . ide o násilné reči slová alebo skutky kedy je známe že agresor má niečo voči obeti a takýmto spôsobom jej to dáva najavo. Je evidentné úmysel osoby ublížiť inej osobe, buď na fyzickej alebo psychickej úrovni.

Skrytá agresivita

ide o typ agresivity kedy nie je zjavné že o agresivitu ide prípadne sa skrýva za niečo iné. vo veľkom pri skrytej agresivite kde prevláda manipulácia a nie sú zjavné úmysly osoby agresora. Forma skrytej agresivity je napríklad, klamstvo a patrí k najbežnejším a najzreteľnejším spôsobom porušovaniu práv druhej osoby. Zakrývanie pravdy, ktorá sa javí príliš veľká na to aby ju agresor dokázal spracovať a prekrýva tak rozmer lži. Ak je pravda známa častokrát to vedie ku konfliktu kedy sa agresor tvári že vôbec o agresivitu nešlo a že došlo iba k nedorozumeniu častokrát ide o začarovaný kruh kedy si agresor nepamätá čo komu povedal a klamstvo vyjde na povrch.

Niekedy sa stáva že sa staneme obeťou seba samého z dôvodu pocitu viny skutočne sa cítime ako predmet nespravodlivosti u nás samých alebo v osobách ktoré spôsobili konflikt a je to najúčinnejší spôsob ako sa vyhnúť naše zodpovednosti, umiestňuje sa to často do kontextu bezmocnosti a pocit viny je často silnejší ako fakty. paradoxne sa slabý jednotlivec stála akoby silnejší a robiť vinu u iného predstavuje skrytý útok na iných, pretože sú manipulovaní.

Rozpaky , ak za hanbíme inú osobu prípadne sa voči nej správame agresívne alebo prejdeme cez ňu drtivo často máme potrebu sa cítiť lepšie ako iné osoby, prípadne chceme vyvolať efekt že sme danú osobu odmietli. táto situácia môže nastať vtedy ak na verejnosti niekoho zosmiešnime robíme si srandu , ďalej našim cieľom nie je jednoduchý vtip, ale oveľa širšie pozadie a teda prekročiť intimitu alebo zónu komfortu u druhej osoby a tým na ňu výrazne zaútočiť.

Lichotenie alebo hranie sa s vlastným či cudzím egom- pôsobíme na ľudí tým že im lichotíme kvôli dosiahnutiu vlastných cieľov, využijeme akúkoľvek ich slabosť na dosiahnutie účelu ponížiť ego druhého človeka . často je to zahrávanie sa s pocitmi inej osoby ,kedy zakrývame určitý druh situácie k dosiahnutiu sebeckého cieľa.

Správanie dobrého manipulátora nebude nikdy zrejmé ,nakoľko manipulátor niečo skrýva ,čo potrebuje, a väčšinou ide o vec, situáciu alebo osobu ,ktorú nemôže alebo nechce dosiahnuť sám.

Najhoršie skrytá agresivita partnerov, kedy jeden na druhého útočia ,skryto, kamuflovanie ,neustále chcú dosiahnuť manipuláciou pocitu viny ,hrajú sa na obeť, že sa im niečo zlé deje.. často sú ostatní účastníci tejto skrytej agresivity ponorený do negativity ,ale do samotnej negativity je ponorený aj agresor.

Mužská agresivita

tieto negatívne emócie nie sú výlučne mužskou výsadou ,ale paradoxom je, že je čiastočne považovaná za spoločensky prijateľnú extrémne prejavy vonkajšej alebo vnútornej agresivity sú aj odsudzované. najčastejšie je to verbálne negatív víta vyjadrená plačom alebo agresívnym slovníkom prípadne vulgarizmami. Existuje aj autoagresivita, kedy negativita a negatívne správanie je zamerané proti samotnému agresorovi ide o deštruktívnu akciu v podobe zúrivého plaču kliatby urážlivé a výhražné gestá demonštrovať zovretou päsťou prípadný útok. najhoršie je ak takýto muž žije v manželstve v ktorom sú deti ktoré žiaľ vidia abnormálny model komunikácie a absorbujú tento vzor správania ako normu. extrémnou formou vonkajšej agresivity môže predstavovať úder švihnutie päsťou alebo  rozbíjanie osobných vecí. niekedy ide o krátky výbuch kedy muž nedokázal spracovať negatívne emócie až po niekoľkohodinové alebo dňové nočné mory v podobe ubližovania najbližším respektíve ich týraniu.

Niekedy môže byť dôvodom agresivity aj pocit ohrozenia napríklad pocit že sa rozpadá manželstvo prípadne nevera partnera alebo partnerky niekedy muž považuje ženu za osobu druhej kategórie ,a často sa vyhovára a so svojej manželky robí strojcu svojich negatívnych pocitov.

Agresivita môže byť spôsobená psychickými problémami krízou stredného veku pochybnosťami o sebe samom a často je to pocit skľúčenosti alebo zlomenia sa života v určitom veku prípadne pri odchode do dôchodku môžu muži prežívať depresiu lebo profesia na ktorú boli celý život zvyknutý zrazu nie je a začínajú sa cítiť starý nepotrebný opustený a často si takýmto spôsobom pomocou agresivity vyvolávajú rešpekt u svojich rodinných príslušníkov alebo ľudí v jeho okolí často sa stáva že mu muži po päťdesiatke sa snažia preniesť zodpovednosť za zbabraný život na niekoho iného najčastejšie na mladšie na mladšieho muža.

Ženská agresivita

-tento typ agresivity je často krát viac menej o vnútornej ako o vonkajšej manipulácii žena agresor koná postupne a krok za krokom vyvoláva v mužovi alebo aj v inom človeku pocit bezmocnosti závislosti pochybnosti o sebe samom AV prípade že ide o manžela ho dostáva pod papuču v najhorších prípadoch ide o potlačenie osobnosti iného človeka až do takej miery že u tej osoby môže dôjsť takzvanej paranoji neuróze problémy s nervami alebo aj psychikou.

Najčastejšie dôvody takzvanej skrytej agresie

porušovanie osobných hraníc v našej dobe je naliehavým problémom je to takzvaná invázia do osobného priestoru alebo zahaľujúca agresia alebo môže ísť o činy, ktoré sú každodenné alebo bežné, ale majú agresívny podtext

1 dôvod– neschopnosť prejaviť otvorenú agresiu nakoľko je žena slabšia ako muž ,a najmä kvôli strachu z prípadnej odpovede na skrytú agresivitu alebo odsúdenie za skrytú agresivitu.

2 dôvod– osobná nechuť k inej osobe ,odpor už pri samotnom pozretí sa ,pomyslení alebo spomenutí niekým iným.

3 dôvod– extrémne nadmerná starostlivosť, ktorá presahuje všetky hranice, dáva inému najavo že nesamostatný že sa nedokáže sám rozhodnúť a teda sa prekračujú psychologické hranice iného jedinca

4 dôvod– neutíchajúca túžba niekoho ovládať/ korigovať/ vlastniť /majetnícke sklony ,prípadne navodenie efektu ,že iná osoba je ich majetkom alebo vecou , a že si s ňou môžu robiť, čo chcú. Takto majetnícky sa niekedy chovajú aj rodičia k vlastným deťom, najmä vtedy, ak chcú dosiahnuť manipuláciou ,aby deti napríklad vyštudovali alebo robili činnosti, ktoré rodičia v ich veku urobiť nedokázali, ďalší prípadne v nich nemali úspech.

 

Obeť agresivity

-na ňu je neprestane vyvíjaný extrémny psychologický nátlak človek sa stáva nepríjemným pre vlastné pocity myšlienky túžby alebo činy a to vedie k neustálemu ospravedlňovaniu sa a skrývanie vlastných pocitov. daná osoba stráca v dôsledku týchto psychologických techník akúkoľvek sebadôveru a túžbu vyjadriť sa.

Najčastejšie to nastáva vtedy, ak niekto ponižuje alebo odpisuje úspechy danej osoby, neberie vážne sny, túžby, plány, rovnako to vedie ku klebetám/ odhaľovaniu a narušovanie súkromia ,čítanie osobnej korešpondencie nepotrebná až zbytočná starostlivosť o samostatnú dospelú osobu neustále vyrušovanie/ prerušovanie komunikácie/ odmietanie sa rozprávať ,ignorovanie toho, kto rozpráva, netaktnosť a kruté vtipy respektíve šikanovanie a kolektívny výsmech.

Známky pasívneho agresora

nedodržiava svoje sľuby– častokrát iba prikývne súhlasí a niekedy úplne váhala o tom či splniť to čo to čo sľúbil, akože zabúda na dohody ,plní keď tak neochotne/ zlé /na poslednú chvíľu a vyjadruje nespokojnosť. Nebezpečný je agresor v blízkom okolí alebo v blízkej rodine je dohoda ,že dedko s babkou nebudú dávať svojim vnúčatám sladkosti ,napríklad z dôvodu alergie na čokoládu , babka alebo dedko potajomky dajú svojim vnúčatám čokoládu ,a ak sa im zhorší zdravotný stav pre alergiu, často obvinia rodičov, že sa o nich zle starajú alebo ich dali na stráženie už choré.

postoje nevyjadrujú jasne- najčastejším spôsobom alebo nevyjadrením postoja je, že priamo nepovie čo chce alebo potrebuje, vyhýba sa diskusii o probléme, častokrát nevysvetľuje, ale neexistuje ani spätná väzba.

neschopnosť povedať nie– nič druhej osobe nedokáže odmietnuť, najčastejšie bude klamať uhýbať alebo sľubovať, vyhýbať sa plneniu svojich povinností a namiesto do práce chodiť napríklad na ryby do krčmy alebo na stretnutie s kamarátmi, ale vždy prísť vtedy, kedy by za normálnych okolností mu končila pracovná doba a príde presne po 10 alebo 15 minútach od jej skončenia. častým výsledkom je nešťastná manželka.

vzájomný odpor medzi slovami a skutkami- celé jeho telo ukazuje na to že sa napríklad hnevá mračí sa alebo mlčí, neodpovedá na otázky, či sa niečo stalo alebo prečo sa správa tak zvláštne po nejakej krátkej dobe príde odpoveď ,že je všetko okej. Niekedy sa tvári ako veľmi vám chce pomôcť napriek tomu ,že ste práve nejakú činnosť dokončili napríklad upratovanie. Pasívny agresor príde čerstvo upratané veci rozhádže a začne vám najčastejšie slovne vulgárne nadávať, aký ste alebo aká ste neschopná, veď tá izba alebo skriňa vyzerá tak, ako keby ste sa jej ani nedotkli.

Agresivitou najčastejšie trpia ľudia ktorí prenášajú svoj hnev a bolesť strach a negatívne skúsenosti alebo traumy na iných. skrytý hnev má najťažšiu formu.

Najčastejšie príčiny skrytej agresivity u dospelých

výchova alebo rodičovský program, zneužívanie alebo využívanie v detstve, znásilnenie vnútorná depresia ,neutíchajúca psychická bolesť, ľútosť a pocit špiny, že všetko je zlé sklamanie, neschopnosť milovať, traumatické udalosti alebo posttraumatická stresová porucha prípadne schizofrénia, alebo iné duševné ochorenie, prísna výchova, kruté tresty za maličkosti, zážitky ,ktoré súvisia s trestnými činmi ako vražda alebo nájdenie mŕtve osoby.

Bc. Ľubica Bombalová