7+1 rád pred prvou jazdou na štvorkolke
7+1 rád pred prvou jazdou na štvorkolke

Stojí vám v garáži úplne nová štvorkolka? Pred tým, ako sa vyberiete na skúšobnú jazdu, uvedomte si, že ATV nie je hračka. Nepatrí do rúk detí, ľuďom pod vplyvom alkoholu či iných omamných látok a ide o vozidlo ako každé iné. Znamená to, že musíte rešpektovať ostatných jazdcov a dodržiavať pravidlá cestnej premávky. Okrem toho sa držte pred prvou jazdou nasledujúcich pravidiel.

1. Dôkladne preštudujte návod k vozidlu

Každá štvorkolka je špecifická a vlastné charakteristiky. Pred prvou jazdou si prečítajte návod k obsluhe a dodržujte varovné štítky na stroji. Iné parametre majú ATV, UTV alebo športová štvorkolka.

2. Získajte zručnosti tréningom

Nikdy nejazdite na štvorkolke bez primeraného tréningu alebo skúseností. Využite výcvikové kurzy a začiatočníci by mali absolvovať školenie od skúsených inštruktorov.

3. Rešpektujte vekové obmedzenia

Uistite sa, že dodržiavate pravidlá týkajúce sa vekového obmedzenia. Deti do 16 rokov nesmú riadiť štvorkolky s objemom motora väčším ako 90 ccm. Deti do 16 rokov nesmú riadiť štvorkolku ani pod dozorom dospelého.

4. Rešpektujte zákony

Vyhnite sa jazde na súkromných pozemkoch, chodníkoch alebo miestach, kde nie je povolená jazda štvorkoliek. Na verejných komunikáciách dodržujte pravidlá cestnej premávky. Štvorkolky can-am a iných značiek smú vyjsť na diaľnicu iba v prípade, že majú homologizáciu na danú jazdu.

5. Ochranné prostriedky

Nikdy nezabudnite na motocyklovú prilbu správnej veľkosti. Okrem toho noste ochranné okuliare alebo prilbu s plexi štítom, rukavice, oblečenie s dlhými rukávmi, dlhé nohavice a vhodné topánky.

6. Prispôsobenie jazdy schopnostiam

Jazdite primerane podmienkam, terénu, viditeľnosti a svojim schopnostiam. Nepokúšajte sa o riskantné manévre, ako sú skoky či jazda po zadných.

7. Kontrola technického stavu

Pred každou jazdou dôkladne skontrolujte stav štvorkolky podľa návodu. Dodržujte pokyny pre kontrolu a údržbu stroja. Dôležitá je kontrola pneumatík a tlaku v nich. Štvorkolku nesmiete preťažovať.

8. Riadenie štvorkolky

Počas jazdy vždy držte obe ruky na riadidlách a obe nohy majte na stúpačkách. Nejazdite na zadných kolesách. Skoky a iné prvky adrenalínovej jazdy skúšajte až po tom, ako stroj podrobne spoznáte. Jazdite pomaly a opatrne, ak sa pohybujete v neznámom teréne a v zákrutách. Dávajte pozor na zmeny terénu. Vyvažujte štvorkolku pri jazde v zákrutách a z kopca. Po prebrodení potoka alebo bahna overte funkčnosť brzdového systému.

Aby ste si jazdu na štvorkolky naplno užili, je nutné si vybrať vhodný model na https://www.brp-world.com/sk/sk/nakupne-nastroje/customise-your-own-off-road.html.