Každý človek sa už isto dostal do situácie ,kedy prežíval enormný stres , strach alebo úzkosť z nejakej udalosti , ktorá sa stala jemu alebo niekomu v okolí a dieťa bolo svedkom.

Táto porucha je veľmi závažným psychickým ochorením, ktoré značne komplikuje ,život chorého človeka, o to viac ak je takýmto človekom dieťa , ktoré prežije traumu alebo obrovský strach neistotu alebo stres , s ktorým sa nedokáže vyrovnať a ani ho spravovať , napr. vzhľadom na svoj vek alebo skúsenosti.

Čím je dieťa , ktorému sa stane trauma mladšie , tým horšie sa s ním nadväzuje kontakt a dokáže spolupracovať na svojom liečení .

Hlavnými spúšťačmi postraumatická stresovej poruchy sú:

Vojenský konflikt – prežívajú to teraz deti aj dospelí, ktorý utiekli z Ukrajiny , prípadne tam zostali a bojujú proti presile a invázii cudzieho štátu na svoje územie, prevláda strach , napätie , úzkosť, jazyková bariéra a strach a hrôza zo zničených domov , tovární obchodov , nedostatok potravín , vody a energií a prvom rade extrémny strach o svoj život prípadne život svojich príbuzných alebo známych , nemožnosť sa s nimi spojiť, prípadne účasť v priamom boji , prípadne svedok niečoho strašného ako výbuch , mŕtvy človek , odtrhnuté a zmrzačene končatiny , lietajúce trosky, zával v budove a pod.

Nehody – autonehody alebo zrážky s vlakom alebo inými dopravnými prostriedkami, pád lietadla a pod. Najmä tie z tragickým koncom , zdemolované autá , strety so zverou , mŕtvi ľudia a zvieratá.

Prírodné katastrofy – ako tsunami , veterné smršte , zosuv pôdy, lavíny , morský vír , vzdušne turbulencie , tornádo a pod.

Teroristické útoky – pád dvojičiek v Amerike , vyhodenie sa do luftu islamisti , útoky na hlavy štátu, výbuch bomby a pod. ,únos

Násilné úmrtia – vraždy , samovraždy

Znásilnenia – sexuálne obťažovanie, tvrdý nedobrovoľný sex , masturbácia , sex s maloletými,  pedifília ,únos , nútenie k prostitúcii , obchod s bielym mäsom , incest , sexuálne zvrhlosti na deťoch a mládeži

Útoky osobne / fyzické / citové/ psychické – domáce násilie na ženách a deťoch , týranie , obťažovanie , šikanovanie – osobne alebo kyberšikana  , zbitie a útoky , ozbrojené prepadnutia , citové vydierania , psychicky teror , nátlak , manipulácie – ide o útoky medzi príbuznými alebo v rodine , medzi priateľmi

A všetko čo môže vyvolať strach , hrôzu a bezmocnosť najmä u malých detí , ktoré aj skoro bežné situácie pokladajú za hrozné a boja sa .

Môže tento strach prerásť do fóbie , ktorá môže byť reálna alebo nereálna , vyvolávať úzkosť alebo  halucinácie , prípadne spustiť závažné psychické choroby

Príznaky a tento stav môže pretrvávať dlhodobo a vyvolať 

– nočné mory
– des
– pomočovanie
– zajakavanie , koktanie
– strach chodiť do škôlky alebo školy
– stratu pamäti
– odmietanie vyjadriť sa k udalosti alebo osobe
– poruchy koncentrácie
– depresie
– vyhýbanie sa akejkoľvek zmienke o udalosti

Prejavmi tejto poruchy môžu byť :

– psychosomatické ochorenia
– drogy / alkohol / fajčenie
– rozpadanie vzťahov
– bolesti brucha / žalúdočná nervozita
– odmietanie ísť na miesto udalosti domov/ do práce /školy
– poruchy príjmu potravy
– neustála ostražitosť
– neschopnosť spať

Je priamo nevyhnutná spolupráca psychológa , psychiatra aj psychoterapeuta

Zvláštnosti u detí : 

Ide o zážitok , ktoré dieťa nedokáže spracovať, cíti ohrozenie seba , rovesníkov , blízkych

– prežívanie je iné ako u dospelých , iný pohľad na prežívanie a stres

Za traumu pokladáme u detí udalosť kedy dochádza k ohrozeniu života zdravia svojho a iných 

 – zdravotné problémy
– citové psychické problémy
– dramatické udalosti – prírodné katastrofy , smrť v rodine aj medzi kamarátmi
– pocit zrútenia sveta , ktorý poznajú
– odmietanie a vyhýbanie sa komunikácii
– šikanovanie
-násilie , útlak

 

Môže ísť o primárnu ( na sebe) alebo sekundárnu ( druhá osoba ) traumatizáciu a vôbec nezáleží na dĺžke trvania.

Ako liečiť 

– nechať dieťa ak chce udalosť nakresliť / popísať , hrať divadielko a pod.
– nie vždy pomôžu lieky ( krajná možnosť)

Liečba je možná s podporou rodiny a priateľov , psychoterapia a psychológ a niekedy aj lieky ak je to nevyhnutné .

 Niekedy je ťažké odlíšiť traumu od extrémneho stresu 

– stres zo zlých známok
– šikanovanie
– spomalenie reflexov , odmietanie sa učiť nových veci , dokonca zabudnutie na už naučené zručnosti.

Stres ,strach a trauma majú na deti devastačne vplyv , dokonca sa obviňujú z niečoho za čo nemôžu , dokonca si namýšľaniu , že ich ľudia ohrozujú , chcú im ublížiť a pod.

 

Bc. Ľubica Bombalová