Anatómia a fyziológia oka

Ide o fascinujúce orgány, ktoré nám umožňujú vnímať svet okolo nás prostredníctvom zrakového systému.

Hlavné časti oka

  1. sclera -skléra- ochrana oka

je to biele pevné a nepružné tkanivo, ktoré tvorí väčšinu vonkajšie vrstvy oka. jej hlavnou úlohou je ochrana vnútorných štruktúr oka pred mechanickým poškodením a udržiavanie tvaru oka. rovnako poskytuje pevný základ pre pripojenie svalov ktoré umožňujú pohyb očnej gule

2 . Cornea- rohovka – priehľadná vrstva umožňujúca prechod svetla

ide o priehľadnú avaskulárnu vrstvu na prednej časti oka, ktorá umožňuje prechod svetla A je zodpovedná za 65 percent zrakového zaostrenia s priamym vplyvom na kvalitu nášho videnia.

  1. Iris- dúhovka- reguluje množstvo svetla vstupujúceho do oka

ide o tenký svalnatý disk, ktorý sa nachádza medzi rohovkou a šošovkou. určuje farbu našich očí a obsahuje dve svalové vrstvy, ktoré umožňujú zmenšenie alebo zväčšenie veľkosti zrenice. Chráni sietnicu pred nadmerným osvetlením alebo umožní prieniku dostatočného množstva svetle v šere alebo pri slabom osvetlení.

  1. Lens- šošovka- zaostrovanie obrazu

je to priehľadná štruktúra umiestnená za dúhovkou a zrenicou. jej hlavnou úlohou je zaostrenie obrazu na sietnici prostredníctvom zmeny svojho tvaru, môže sa stláčať alebo rozťahovať v závislosti od vzdialenosti objektu, na ktorý sa pozorovateľ  sústredí .Proces sa volá akomodácia oka.

  1. Retina- sietnica- snímanie obrazu a prenos informácií do mozgu

ide o tenkú vrstvu nervového tkaniva, ktorá pokrýva zadnú časť oka a je zodpovedná za snímanie obrazu a prenos vizuálnych informácií do mozgu prostredníctvom optického nervu. obsahuje 2 základné typy fotoreceptorov tyčinky(citlivé na intenzitu svetla a umožňujúce videnie aj za slabého osvetlenia) čapíky(zodpovedajú za farebné videnie a jeho ostrosť).

Ochorenia organizmu viditeľné v očiach

  1. Diabetes mellitus- Diabetická retinopatia- Krvácanie do sklovca

chronické ochorenie, ktoré môže spôsobiť vážne poškodenie očí. Diabetická retinopatia ide o ochorenie postihujúce cievky v sietnici, ktorých poškodením dochádza k zhoršeniu zraku alebo dokonca k slepote. Príznakom diabetu v oku je opuch makuly, čo je oblasť sietnice s najväčšou koncentráciou svetlo citlivých buniek, dochádza k zhoršeniu centrálneho videnia. Ďalším príznakom, že organizmus pravdepodobne trpí diabetom je krvácanie do sklovca ,ide o mimoriadne vážny stav. včasná diagnostika je mimoriadne dôležitá, môže predísť vážnemu a trvalému poškodeniu oka alebo očí.

 

  1. Hypertenzia- Hypertenzívna retinopatia

Vysoký krvný tlak môže mať vplyv na zdravie oči rovnako ako u diabetickej retinopatie aj hypertenzná retinopatia je ochorením ktoré postihuje cievky na v sietnici, ktoré postihuje ich stiesneným alebo krvácaním do sietnice. rizikové faktory pre vysoký krvný tlak zahŕňajú fajčenie, nadváhu, nezdravú stravu a nedostatok fyzickej aktivity. Prevenciou je monitorovanie krvného tlaku pravidelným meraním a liečba v prípade potreby tabletkami.

  1. Autoimunitné ochorenia- Systémový lupus erytematosus- reumatoidná artritída

táto skupina ochorení útočí na vlastné tkanivá a orgány tele a zároveň majú tieto ochorenia príznaky aj v oku- ide o suché oko, zápal spojiviek alebo zápal dúhovky. liečba a kontrola autoimunitných ochorení zahŕňa použitie imunosupresívnych liekov protizápalových liekov a iných terapií podľa potreby.

  1. Rakovina- melanóm- lymfóm- metastázy z iných orgánov

Príznaky rakoviny v tele sa prejavujú na oku zmenou dúhovky, prítomnosť novotvarov na spojivke alebo sietnici. skoré odhalenie a liečba rakoviny je kľúčová na zvýšenie šancí zachovania a vyliečenia nielen rakoviny, ale aj zachovanie zraku

  1. Infekčné choroby- konjuktivitida- keratitída- endoftalmitída

Tieto choroby sa prejavia na infekčnom ochorení oka zahrňujúce začervenanie, hnisavý výtok, bolesť alebo svrbenie. prevenciou a liečbou akýchkoľvek infekcií je pravidelne umývanie rúk používanie čistých uterákov používanie antibiotík alebo antivírových liekov ak už infekcia prepukne.

Dobrý pozorovateľ si v očiach prečíta, či ich nositeľ je zdravý alebo chorý. zrak je 1 z najdôležitejších zmyslov, ktorým vnímame viac než 80 percent všetkých informácií z okolitého sveta. preto je dôležité oči chrániť napríklad aj okuliarmi so stopercentným UV filtrom, pravidelná návšteva oftalmológa .A v prípade potreby nosenie korekčných pomôcok ako sú okuliare alebo kontaktné šošovky.

Bc. Ľubica Bombalová