emočné prejedanie sa často stáva keď sme vystavení stresu alebo ťažkým emóciám hľadáme útechu a istotu v jedle ako jeden zo spôsobov, ktoré si môžeme dopriať. jedlo je totiž v kontraste so stavom našej emocionálnej tiesne a jeho jedením sa dostavuje pocit pohodlia a spokojnosti.

Dôvody emočného prejedania sa

 1. dôvod- nedostatok sebaovládania alebo schopnosti zvládať emócie

Ďalšia ak sa ocitneme pod tlakom alebo naopak cítime silnú túžbu po úteche, naša sebakontrola začne zlyhávať. nie darmo sa hovorí, že keď sme v strese alebo v úzkosti alebo v nejakej vnútornej bolesti – Doslovne si obalíme nervy- zjeme kúsok čokolády alebo iného obľúbeného jedla a následne sa z nášho mozgu vyplavia endorfíny ,a aj napriek negatívnym emóciám ,ktoré sú v nás na z nájsť tu krátku chvíľu zaplaví pocit šťastia.

 1. dôvod- naučené správanie od rodičov z detstva

Mnoho rodičov, ak ich dieťa prežíva stres strach smútok alebo akúkoľvek negatívnu emóciu ponúkajú ako jedno z riešení – z jedinej sladkosti alebo obľúbeného jedla, ktoré má pôsobiť ako odmena alebo útecha v ťažkých chvíľach. no dospelí si často neuvedomujú, že neustálym ponúkaním jedlá alebo sladkosti na kompenzáciu emočné tiesne dochádza k naučeniu správania sa ktoré sa mení na automatickú reakciu na stresové situácie a následne sa prenáša až do dospelosti.

Psychické problémy sú niečo, čo mnohí z nás zažívajú v rôznych obdobiach svojho života. Môže ísť o stresujúce situácie v práci, rodinné problémy, alebo osobné krízy. Emočné prejedanie sa je spôsob úniku a hľadanie úľavy od psychických problémov, Ide o únik od bolesti a nepohody ,ktorú človek prežíva.

Spôsoby emočného prejedania sa

1 .spôsob- Konzumácia sladkosti a nezdravých pochutín

-tento spôsob sa veľké množstvo ľudí naučí už v detstve, Dlhodobo pretrváva aj počas dospelosti. mnoho žien siaha počas menštruácie po kvalitnej čokoláde prípadne obľúbenom jedle, chipsoch alebo nezdravých potravinách, fastfoodoch, zmrzline aj iné.

2 spôsob- extrémne množstvo jedla bez ohľadu na jeho nutričnú hodnotu

– opačným extrémom môže byť  kombinácia jedenie sladkostí alebo obľúbeného jedla, ale extrémne nadmieru. Nielen že využijeme 1. spôsob konzumáciu sladkostí a nezdravých pochutín ale skombinujeme to ešte so s 2. spôsobom že sa doslovne prejeme všetkého čo nám príde pod ruku.

Problém s emočným prejedaním spočíva v tom, že nikdy nejde o skutočné riešenie psychických problémov, ale iba navodenie dočasného stavu a pocitu šťastia, kvôli vyplavením endorfínov z mozgu. Naopak vytvára ďalšie komplikácie a to nadváhu, zdravotné problémy, znásobený stres a ešte aj pocit viny.

Alternatívne spôsoby ako sa emočne neprejedať

 1. a) meditácia
 2. b) cvičenie bojových športov
 3. c) dychové cvičenia alebo Jemné cvičenie prostredníctvom jogy
 4. d) Rozhovor s priateľmi alebo rodinou
 5. e) vyhľadanie odbornej pomoci v podobe psychológa alebo psychoterapeuta

 

Druhy psychických problémov, ktoré vyvolávajú emočné prejedanie sa

– Predstavuje to široké spektrum duševných porúch a stavov, ktoré môžu významne ovplyvniť jedincov schopnosť udržiavať zdravý vzťah k jedlu riadiť svoju hmotnosť. tieto problémy sú často spojené so zvýšenou úzkosťou, depresiou a nízkym sebavedomím, čo môže viesť k tomu, že sa človek uchýli k prejedaniu sa ako spôsobu zvládania negatívnych emócií.

 1. Poruchy príjmu potravy- bulímia

– Toto ochorenie je charakterizované opakovanými epizódami prejedania sa, počas ktorých človek skonzumuje veľké množstvo potravy za krátky čas a následne po uvedomení si veľkosti množstva kalórií, ktoré prial sa pokúsi kompenzovať prijaté kalórie prostredníctvom zvracania preháňadiel alebo extrémnym dlhodobým cvičením.

 1. Úzkosti a depresie

– tieto ochorenia majú obrovský význam a dopad na schopnosť človeka udržiavať si zdravé stravovacie návyky, podnecuje to veľmi silu túžbu po potrave(potraviny bohaté na sacharidy, ktoré sú spojené so zvýšenou produkciou serotonínu v mozgu). Ide o snahu jedinca zmierniť negatívne pocity spojené s depresiou a úzkosťami

 1. Generalizovaná úzkostná porucha, chronické obavy

– ak človek trpí úzkostnou poruchou alebo má chronické obavy, potrebuje nejakým spôsobom znížiť napätie, ktoré ho ovláda následne najčastejšie skĺzne do emocionálneho prejedania sa ako spôsobu uspokojenia týchto pocitov.

 1. nízke sebavedomie a nedostatok sebaúcty

– ak má človek nedostatok sebaúcty, neváži si seba samého a nedokáže sa prijať so svojimi kladnými alebo aj zápornými vlastnosťami, prípadne preferenciami, čo sa týka práce a rodinného života dochádza k zníženému sebavedomiu, pocitu úzkosti a neschopnosti sa vysporiadať s negatívnymi emóciami. Nedostatok hodnoty a pocitu menejcennosti kompenzujú tendenciou hľadať útechu a potvrdenie svoje osoby prostredníctvom jedla ,ktoré spôsobuje nadváhu a pomyselne si chorý človek myslí , že vedie k zvládaniu pocitov nedostatku hodnoty. Práve naopak ,spôsobuje to ešte väčší stres a pocit viny, že situácie ktoré naňho doliehali jednoducho nezvládol.

V neposlednom rade, stres a vyčerpanie sú dôležitými faktormi, ktoré môžu prispieť k emočnému prejedaniu sa, kedy človek nie je schopný, pri ich zvýšenej intenzite prežívania, odolať pokušeniu prejedať sa A schopnosti ovládania sa sú veľmi oslabené a vedú k zvýšenému príjmu potravy ako spôsobu zvládania týchto negatívnych stavov.

Psychické problémy sa dajú prekonať iba v prípade, že budeme trpezliví sami so sebou, dáme si dostatok času na uzdravenie a rast. vyhľadanie odbornej pomoci nie je hanbou, ale naopak nám to môže pomôcť predísť ešte vážnejším komplikáciám ktoré nám spôsobuje stres alebo iné ťažkosti v našom živote. vzhľadom na širokú škálu psychických problémov ktoré môže vyvolať emočné prejedanie sa je dôležité venovať náležitú pozornosť príznakom a identifikovať spúšťacie faktory a včasnou intervenciou a adekvátnou podporou sa môžu ľudia trpiaci emočným prejedaním, naučiť zdravší spôsob zvládania emócií a predchádzať dlhodobým problémom a následkom emočného prejedania sa.

Bc. Ľubica Bombalová